Uitgangspunten

  1. Behandel een ander tijdens dit experiment zoals jezelf behandeld wilt worden
  2. Probeer grof taalgebruik te vermijden
  3. Respecteer de privacy van de gespreksdeelnemers. Lees de privacyverklaring en publiceer geen informatie uit dit experiment zonder toestemming daarvoor. Het verspreiden van screenshots en citaten uit dit experiment heeft als gevolg dat je deelname aan dit experiment wordt stopgezet.
  4. Alle informatie die je tijdens het experiment plaatst wordt na afloop van dit experiment, maar uiterlijk op 1 april 2019, vernietigd. Hiervan wordt je schriftelijk op de hoogte gebracht.
  5. Dit experiment vindt plaats in een besloten groep. Toch vragen we deelnemers om zich aan algemeen geldende copyrightregels en andere relevante regelgeving te houden.
  6. Wees je er bewust van dat andere deelnemers jouw bijdragen, stemgedrag en documentatie kunnen inzien.
  7. Respecteer de aanwijzingen van de gespreksleiding. Zij kunnen je account voor onbepaalde tijd buiten gebruik stellen of een bijdrage blokkeren als zij deze in strijd met de regels vinden.
  8. Karel Smouter, Correspondent Online Dialoog van De Correspondent, is verantwoordelijk voor het in goede banen van het gesprek. Hij wordt hierbij technisch ondersteund door het team van Popdat en inhoudelijk door enkele meelezende gespreksdeskundigen.
  9. Als je een overtreding van de regels constateert, stuur dan een mail naar decorrespondent@popdat.nl.
  10. Ook in geval van een verschil van inzicht, bijvoorbeeld met de gespreksleiding of één van de andere deelnemers, kun je een klacht indienen bij decorrespondent@popdat.nl.